Rapor: İnsansız Hava, Deniz ve Sualtı Araçları İçin Otonom ve Yarı Otonom Gemiler

Denizler tarih boyunca ulaşımda, ekonomide ve savaşlarda büyük roller oynamıştır. Kıtaların keşifleri okyanusları aşan gemiler sayesinde yaşanmıştır. Denizler aynı zamanda ülkelerin önemli besin ve ticaret kaynağı hâline gelerek insanlık tarihinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Denizcilik ile ilgili teknolojiler geliştikçe ulaşım, balıkçılık ve ticari faaliyetlerin de artmasıyla denizlerin savunulması önem kazanan bir konu hâline gelmiştir. Denizlerde hâkimiyet sağlayan güçler, ulusların ve savaşların geleceğini belirleme kabiliyeti kazanmıştır.

Son yıllarda ortaya çıkan salgın hastalıklarla önemi artan ve gelişimi güçlenen otonom teknolojilerinin deniz araçlarına entegrasyonuyla denizcilik tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Otonominin ticari gemilerde, yolcu gemilerinde ve askeri deniz araçlarında kullanımı benzersiz bir denizcilik tecrübesi yaratırken, diğer otonom araçlarla koordineli olarak çalışma özelliği göstermesi sürü dron’ların oluşmasında öncü olmuştur.

Otonom ve yarı otonom gemilerin denizciliğin ve denizlerin geleceğinde önemi gittikçe artmaktadır. Analizimizde otonominin gemiler ve bu gemilerin denizcilik üzerine etkilerini değerlendirirken, diğer otonom araçlarla koordineli çalışmaları ve dron üssü olarak kullanım alanları incelenecektir. Ayrıca otonom gemi pazarında yaşanan gelişmeler ve yatırımlar dikkate alınarak denizlerde otonominin geleceği ile ilgili öngörüler paylaşılacaktır...

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: İnsansız Hava, Deniz ve Sualtı Araçları İçin Otonom ve Yarı Otonom Gemiler

Kaynak: STM ThinkTech

Yorum yapın