Rapor: Suriye Milli Ordusu

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörlüğü Araştırma Asistanı Ömer Özkizilcik, Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) incelediği bir rapor kaleme aldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) hakkında somut verilere dayalı bu raporun hem Türkiye’deki tartışmalara yeni bir perspektif kazandırması hem de SMO olgusunun daha iyi anlaşılmasına katkı sunması hedeflenleniyor.

Rapor; 11-18 Aralık 2019 arasında 1.551 Suriye Milli Ordusu (SMO) savaşçısı ile yapılan anket ile birlikte 22 Kasım-3 Aralık 2019 ve 12-16 Şubat 2020 dönemlerinde Suriye’de Tel Abyad, Suluk, Tel Halef, Rasulayn, Azez, Çobanbey, Afrin, Cinderes ve Şeyh Hadid ile Türkiye’de Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa’da gerçekleşen saha araştırmalarına dayanıyor.

Rapor; SMO savaşçılarının yaşları, savaşma tecrübeleri, etnisiteleri, orduya katılma motivasyonları, ekonomik durumları, siyasi görüşleri, Suriye’deki yabancı devlet varlığı hakkındaki görüşleri ve Suriye’de bir siyasi uzlaşının sağlanması ile beraber merkezi orduya katılma iradelerini ortaya koymayı amaçlıyor.

SMO hakkında somut verilere dayalı bu raporun hem Türkiye’deki tartışmalara yeni bir perspektif kazandırması hem de SMO olgusunun daha iyi anlaşılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Rapor; SMO hakkındaki tartışmaların somut bir zemine oturmasına ve Suriye’deki savaşa yönelik bakış açısının ve değerlendirmelerin daha gerçekçi olmasına yardım etmeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin Suriye’deki dört farklı harekatta beraber savaştığı SMO’yu daha iyi tanımak, bilmek ve anlamak Türkiye kamuoyu için önemli bir kazanım olacak. Bu bağlamda ilgili rapor literatürdeki önemli bir boşluğu doldurma amacını taşıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Rapor: Suriye Milli Ordusu

Yorum yapın