"Sağlıkta Yapay Zekâ" seminer serisi başlıyor

Tıp fakültelerinde ortaya çıkan problemlerin yapay zekâ (YZ) modelleri ile ele alınabilmesi için disiplinler arası iş birliklerine ihtiyaç duyulmasından hareketle, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü (TÜYZE) tarafından "Sağlıkta Yapay Zekâ Seminer Serisi" gerçekleştirilecek.

Biyomedikal çalışmaları hızlandırmayı ve doktorları geleceğin teknolojileri ile tanıştırmayı hedefleyen seminer serisi kapsamında, ilk seminer TÜSEB Başkanı Prof. Erhan Akdoğan tarafından 21 Nisan’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisinde “Yapay zekâya Giriş ve Uzman Sistemler” başlıklı sunum ile gerçekleştirilecek.

Seminer serisi; Medikal Alanda Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ, Yapay Zekânın Matematiksel Alt Yapısı ve Klinik Veri ile Açıklanması, Yapay Zekâ- Makine Öğrenmesi Ekseninde Problemlerin Ele Alınması, Denetimli Öğrenme: k-NN, Karar Ağaçları ve ANN, Yarı Denetimli ve Denetimsiz Öğrenme, Fizyoterapi Alanında Robotik ve Yapay Zekânın Kullanımı, Bilgisayarlı Görü Çerçevesinde Tıp Alanındaki Robotik Teknolojiler başlıklı seminerler ile alanında uzman isimler ile devam edecek.

Yorum yapın