SASAD 2022 yılını nasıl geçirdi?

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği SaSaD, 2022 yılını nasıl geçirdi?

Dernek tarafından yayımlanan videoda, 2022’de gerçekleştirilen faaliyetler yer aldı.

SASAD

SASAD, Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanında dışa bağımlılığını en aza indirecek ve uluslararası alanda rekabet edebilen bir sanayi oluşumuna katkıda bulunmak misyonu ile 27 Aralık 1989 tarihinde Ankara’da kuruldu.

Dernek bu bağlamda ihtiyaç, tedarik kuruluşları ile sektör otoriteleri arasında eşgüdüm sağlıyor.

SASAD 2022 yılını nasıl geçirdi?

Yorum yapın