Savunma Sanayi Başkanlığı Organizasyon yapısında ve görevlendirmelerde değişikliğe gidildi

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından 15 Eylül'de yayımlanan genelge ile kurumun organizasyon yapısında ve görevlendirmelerde değişikliğe gidildi

SSB'de yapılan değişiklikler şunlar:

Kurumsal Gelişim ve Değerler Başkan Yardımcılığ’ında yapılan değişiklikler

Güvenlik ve Bina İşletim Müdürlüğü”nün kapatılması, görev ve sorumluluklarının İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndaki ilgili birimlere dağıtıldı.

“Evrak ve Arşiv Müdürlüğü”nün adı “Evrak ve Arşiv Yönetim Müdürlüğü” olarak değiştirildi ve “Müdür” olarak Savunma Sanayii Uzmanı Günay Kanmaz asaleten görevlendirildi.

“İhaleler Müdürlüğü”nün adın “İhaleler ve Varlık Yönetimi Müdürlüğü” olarak değiştirildi ve “Müdür” olarak Savunma Sanayii Uzmanı Murat Ulaç asaleten görevlendirildi.

“İnşaat ve Varlık Yönetimi Müdürlüğü'nün" adın “Yapım İşleri ve Tesis Yönetimi Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ve “Müdür” olarak Savunma Sanayii Uzmanı Murat Aksoy asaleten görevlendirildi.

“Kurumsal Yönetim ve Koordinasyon Daire Başkanlığı" kapatıldı bunun yerine  “Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı” adında yeni bir Daire Başkanlığı kuruldu.

“Proje Takip ve Raporlama Müdürlüğü” Başkanlık Ofisi'ne bağlandı.

"Kalite ve Süreç Yönetim Müdürlüğü", Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bağlandı.

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'na bağlı “İletişim Müdürlüğü” kurulması ve  müdür olarak Enes Erbaş asaleten görevlendirildi.

Başkanlık Ofisi'ne bağlı “Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği” kapatılarak görevleri ile birlikte “İletişim Müdürlüğü'ne" devredildi.

“Kurumsal İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü” ile “Vakıf ve İştiraklerle İlişkiler Müdürlüğü”,  Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'na bağlandı.

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı'na, Daire Başkanı olarak Zafer Melikoğlu, asaleten atandı.

Sanayileşme Ve Stratejik Planlama Başkan Yardımcılığında yapılan değişiklikler

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı'na bağlı bulunan “Yenilikçi Sistemler Müdürlüğü”, Harekat Destek Daire Başkanlığı'na bağlandı.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na, Daire Başkanı olarak Bilkutay Yılmaz asaleten atandı

Sanayileşme Daire Başkanlığı'na, Daire Başkanı olarak Murat Çizgel asaleten atandı.

Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı'na,  Daire Başkanı olarak Ahmet Tolga Sayın asaleten atandı

"Maliyet Analizi Genelgesi'nin" yürürlükten kaldırılması ve bu kapsamda uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmek için “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yetkilendirildi.

Stratejik Sistemler Başkan Yardımcılığı'nda yapılan değişiklikler

Füze Sistem Projeleri Müdürlüğü’nün adın “Seyir Füzeleri Proje Müdürlüğü” olarak değiştirildi, Proje Müdürü olarak Cengiz Çelikbilek asaleten görevlendirildi

“Nokta Hava Savunma Projeleri Müdürlüğü’nün” adının “Taktik Füze Projeleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi, “Proje Müdürü” olarak Emre Dönüş asaleten görevlendirildi.

“Bölge Hava Savunma Sistemleri Müdürlüğü”nün adının “Hava Savunma Sistemleri Proje Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi, “Proje Müdürü” olarak Önder Baran asaleten görevlendirildi.

“Güvenlik ve Teçhizat Projeleri Daire Başkanlığı kapatıldı. “EYP ile Mücadele Müdürlüğü, “Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı'na bağlandı.

“Kritik Sistem Projeleri Müdürlüğü",  Harekat Destek Daire Başkanlığı'na bağlandı,

“Tesis Güvenliği ve Teçhizat Projeleri Müdürlüğü” kapatıldı

“Savunma Sanayii Yürütme Kurulları” kapatıldı

“Helikopter Daire Başkanlığı'na,  Daire Başkanı olarak Fatih Mehmet Bayar asaleten atandı.

Sistem ve Harekat Destek Başkan Yardımcılığı

“Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'na", Daire Başkanı olarak Metin Narter asaleten atandı.

Hava ve Deniz Sistemleri Başkan Yardımcılığı

“İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanlığı'na" , "Daire Başkanı" olarak Oğuz Özbal asaleten atandı.

 

Yorum yapın