Savunma sanayiinde teknolojik dönüşüm ve istihdam

Teknolojik gelişmeler tarih boyunca istihdamın yöneldiği alanlarda değişikliğe neden olmuştur. Günümüz modern teknolojileri de mevcut iş yapılarını değiştirme ve yarattığı yeni iş imkânlarına istihdam yaratma gücündedir.

Savunma sanayii bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak önemlidir. Sürdürülebilir savunma sanayi için de savunma ihracatını artırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek için modern teknolojilerle desteklenen istihdamın yaratılması ve desteklenmesi gerekmektedir.

Teknolojideki hızlı değişim, diğer endüstrilerde olduğu gibi savunma sanayiinde de kapsamlı bir değişimi beraberinde getirmektedir. Silahlı Kuvvetlerin bünyesine dahil olan son teknoloji ürünü sistem, silah ve araçlar sadece savaşma şeklini değil savaş hukukunu, sektördeki eğitim şeklini, organizasyon yapısını, görev içeriklerini ve savunma sanayiinin tüm boyutlarını etkilemektedir.

Analizimizde modern teknolojilerin işgücü üzerindeki temel etkilerine değinilerek teknolojik dönüşümün savunma sanayii istihdamına etkileri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, savunma sanayiinde nitelikli işgücünün artırılması için neler yapılması gerektiği sorusuna yanıt aranırken Türkiye’de ve dünyada savunma sanayiinde nitelikli işgücünü ve istihdamı artırmak için atılan adımlar incelenecektir. Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalar da dikkat çekicidir...

STM'nin düşünce kuruluşu STM ThinkTech tarafından hazırlanan analizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: “Savunma Sanayiinde Teknolojik Dönüşüm ve İstihdam

Yorum yapın