Sentetik Biyoloji Dünyayı Kurtarabilir Mi?

Dünya uzun zamandır küresel iklim değişikliği, kıtlık, doğal afetler ve artan nüfus ile mücadele etmektedir. Kuraklık veya sel gibi afetlerden etkilenen bölgelerde ciddi yiyecek ve hammadde sıkıntıları yaşanırken, gelişmiş ülkelerde de artan taleplerin karşılanması için hammadde üretimini artırmanın yolları aranmaktadır. Bu yollardan bazıları ise insan sağlığını tehdit edebilmektedir.

Bilim insanları insan sağlığına zarar vermeden, artan tüketim malzemeleri talebinin karşılanması için yeni yöntemler aramaktadır. Sentetik biyoloji bu araştırma konularının temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Organizmaların tasarlanması ile faydalı amaçlar için yeni beceriler kazanmasını sağlayan sentetik biyoloji doğadan ilham alır. Ancak sentetik biyoloji sadece bununla sınırlı kalmayarak geniş çapta yeni suni biyolojik yolların, organizmaların ya da cihazların tasarım veya yeniden inşasını da sağlamaktadır. Moleküllerin ve bütün mikroorganizmaların uyarlanması, ilaç endüstrisinde, çevresel biyoteknolojide ve endüstriyel materyallerde muazzam fırsatlar yaratmaktadır.

Bu nedenle sentetik biyoloji heyecan verici ve hızla gelişen bir araştırma alanıdır. Dünya çapındaki sentetik biyoloji araştırmacıları ve şirketleri, birçok sektörde yaşanan hammadde ve tedarik problemleri konusunda doğayı taklit ederek çözüm aramaktadır. Sentetik olarak üretilen organik malzemelerin dünyanın artan hammadde talebi ve gelecekteki tüketim sorunlarını aşmada kilit bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Analizimizde sentetik biyolojinin tanımına, nasıl ortaya çıktığına ve kullanım alanlarına değinilecek, yaşanan gelişmeler ışığında sentetik biyolojinin avantaj ve dezavantajları ortaya konularak, yapılan yatırımlar sonrası bu bilimin gelecekte ulaşacağı konum üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Raporun tamamı için buraya tıklayınız

Kaynak: STM ThinkTech

Yorum yapın