Siber güvenlik düşünce kuruluşu CyberThink

Teknolojinin hızlı ilerleyişi ve internetin her alanda özellikle de; güvenlik, finans, eğitim, sağlık alanlarında yaygın kullanımı beraberinde bir başka güvenlik sorununu daha doğurdu: Siber güvenlik.

Devletler hızla gelişen ve Rusya-Ukrayna savaşı ile iyice gündeme oturan “Siber Güvenlik” konusuyla başa çıkmak için siber güvenlik alanında faaliyet gösteren kişilerden ve kurumlardan yardım alıyor.

CyberThink'in bu alandaki gelişmeleri yakından takip eden ve siber güvenliği merkeze alan bir düşünce kuruluşu ve dernek olarak doğduğunu belirten Kurucu Üye ve Teknik Lideri Mahir Yüksel çalışmalarını anlattı:

“Dünyadaki gelişmelere paralel olarak siber güvenlikle birlikte teknolojinin diğer alanlarından özelikle yazılım, yapay zeka alanlarında da faaliyet gösteriyoruz. Son yıllarda çokça revaçta olan yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme teknolojileri alanında da faaliyet gösteriyoruz.”

Yüksel, “Düşünce kuruluşunun asli vazifesinin, içinde bulunduğu topluma hizmet etmek.” olduğunu söyledi.
“CyberThink güvenlik düşünce kuruluşumuzun amacı da Türkiye’de düşünce kuruluşları içerisinde siber güvenlik düşünce kuruluşları ekosistemi içerisinde karar alıcıların; bu devlet kurumları olabilir, alt yapılar olabilir, özel şirket temsilcisi kuruluşlarımız olabilir. Bunların karar alıcı faaliyetlerini güçlendiren faaliyetlerde bulunmak…Ve karar alıcı mekanizmaların elini güçlendirecek çalışmalar yapmaktır. Tabi bu temel amaçlardan biri olmakla birlikte düşünce kuruluşumuzun ikinci temel amacı, Türkiye’deki yazılım, siber zeka, siber güvenlik alanlarındaki nitelikli insan kaynağı inşasına bir sivil toplum kuruluşu olarak katkıda bulunmaktır.”

CyberThink düzenlediği eğitim, konferans gibi organizasyonların tamamını ücretsiz gerçekleştiriyor.

“CyberThink düşünce kuruluşu 2016 yılında bu alana ilgi duyan ve bu alana ilgi duyan arkadaşlarımızın oluşturduğu gönüllü bir topluluk iken faaliyetlerini birkaç yıl gönüllü olarak devam ettirmiş sonrasında da hem dünyadaki konjonktürün hem de Türkiye’deki siyasi politik, politik bürokratik gelişmelerin uluslararası gelişmelere paralel olarak yaşanan gelişmelerin bir siber güvenlik düşünce kuruluşu ihdas edilmesi gerektiği fikri bizde ön plana çıkardığı için ekibimizdeki arkadaşlarla, iç işlerine resmi olarak kayıtlı bir dernek statüsüne de 2021 yılı ocak ayı itibariyle geçmiş bulunuyoruz. Ekibimizde 18 arkadaşımız var, siber güvenlik alanında etkinlikler, eğitimler organizasyonlar, konferanslar ve uluslararası konferanslara katılımımızı sağlıyoruz. CyberThink düşünce kuruluşunun diğer bir amacı ise dönüşümün getirdiği fırsatları ve riskleri toplumsal tabanda duyurmak. Yani biz ilkokul ortaokul ve liselerde velilerimize öğrencilerimize ve öğretmenlerimize her birine ayrı olmak üzere farklı zamanlarda dijital dönüşüm ve mahremiyet eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerle dijital dönüşümlerin getirdiği fırsatların gençler için ne anlam ifade ettiğini, ailelerin bu konuya nasıl eğilmeleri gerektiği ve öğretmenlerin öğrenci ve veli ekseninde nasıl bir görev görmesi, köprü görevi görmesi gerektiğini anlatıyoruz.”

Rusya-Ukrayna savaşı ile siber güvenlik/siber savaş kavramları toplumların gündeminde daha da sık yer almaya başladı.

CyberThink Kurucu Üye ve Teknik Lideri Mahir Yüksel, çalışmaları arasında ülke güvenliğinin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

“En çok önemsediğimiz alanlardan biri Türkiye’ye karşı uluslararası arenada yürütülen algı operasyonları, elektronik operasyonlar ve siber operasyonlarla ilgili toplumsal düzeyde, hem yurt içinde hem yurt dışında karşılığı olacak şekilde bu faaliyetleri duyurmak. Yani Türkiye’ye yönelik düzenlenen bir siber saldırının ne anlam ifade ettiğini hangi kurumun şirketin alt yapının hedeflendiğini ve bunun ne anlama geldiğini toplumsal tabanda duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü siber güvenlik uzayı artık 5. çatışma ortamı olarak anıldığı, hibrit bir çatışmanın içerisinde yer aldığı için artık sahadaki bir çatışma kadar önemli. Ve bu önemin toplumsal karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yayınladığımız raporlar var.”

CyberThink.org adresinden web sitemizden duyuyoruz çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi etkinliklerimizi hem buradan tüm Türkiye’de bu alana ilgi duyan arkadaşlarımızı CyberThink.org adresi üzerinden Twitter, CyberThinkorg kullanıcı adı, İnstagram (cyberthinkorg) yine aynı şekilde. Takip etmeye buradaki etkinliklerle ilgili bilgi almaya davet ediyorum.”

“Ayrıca üniversitesinde üniversite bilgi kulübünde herhangi bir siber güvenlik, yapay zeka, yazılım alanında herhangi bir etkinlikle ilgili bilgi alarak etkinlik düzenlemek isteyen arkadaşlarımıza da özellikle ücretsiz destek olacağımızı kendilerinin bulunduğu illere giderek eğitim verebileceğimizi orada bulunan yetenekli kardeşlerimize yardım için elimizden gelen gayreti göstermek isteyeceğimizi söylemek istiyorum. Ülkemizin refahı ve kalkınma seviyesinin artması için teknik ve teknolojik ilerlemenin iyi bir safhaya ulaşması için etik ve ahlaki çizgiye sahip teknik olarak yetkin ve yeterli mühendislerin mühendis kadrolarının oluşturulmasıyla ilgili çalıştığımızı bildirmek istiyorum.”

Yorum yapın