STM ThinkTech'in odak toplantısında Türk Savunma Sanayii mercek altına alındı

STM ThinkTech’in organizasyonunda, “Türk Savunma Sanayiinin Adaptasyon ve Dönüşümünde Küresel Oyuncularla Rekabet” başlıklı odak toplantısı gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayiinin dönüşümü, geçmiş ve gelecek arasında adaptasyon sürecinin, uluslararası ilişkiler düzleminde mercek altına alındığı toplantı kapalı platformda yapıldı.

STM ThinkTech Koordinatörü (E) Korg. Alpaslan Erdoğan’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda katılımcıların öne çıkan görüşleri özetle şunlar:

(E) Korg. Alpaslan Erdoğan/ STM ThinkTech Koordinatörü:

“Güçlü ülkeler, son dönemde sıkça söz edilmekte olan ‘Savunma Sanayii Diplomasisini’ uluslararası ilişkiler bağlamında bir manivela olarak kullanıyorlar.

Mustafa Murat Şeker/ T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı:

“Savunma Sanayii Başkanlığı’nın kuruluşu, savunma sanayii dönüşümünde çok büyük bir rol oynamıştır. 2000’li yıllar yerli üretimin hızlandığı dönemlerdir. THS9 seviyesinin (compat-proven) önemini şimdi anlıyoruz, sahadan gelen verilerle ve AGILE yaklaşımlarla üreticilerimizi besliyoruz. Teknolojik derinliğe inmek, teknolojiyi yönetmek en büyük odağımız.”

Nazım Altıntaş/ Emekli Korgeneral:

“Savunma sanayiinde kurumsallaşma çok önemli. Teşkilat, Mevzuat ve Eğitim konularında adaptasyon ve esneklik ele alınmalı. Sahadan gelen geri bildirimler çok iyi analiz edilmeli ve analiz sonuçları doktrine dönüştürülmelidir. Silahlı kuvvetlerimizin girişimci bir ruha bürünmesi ve bu bağlamda fırsatların ve farklı çözümlerin değerlendirilmesi gerekiyor.”

Ömer Önhon/Emekli Büyükelçi:

“Türkiye’nin güçlü olması arzu edilen değil, gerekli olandır. Stratejik müttefikler hususunda dikkatli olunmalı ve müttefiklere belirli bir mesafe çerçevesinde yaklaşılmalıdır. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor, Türkiye hak ettiği yeri almalıdır. Bunu sağlarken ülkelerarası ilişkilerde doğru konumlama, savunma sanayiinde kurumsallaşma ve hukuki altyapı tamamlanmalı, yeni dünya düzeninin, regülasyon ve mekanizasyonlarını şekillendirici konumda olmak üzere yetişmiş insan kaynağının uluslararası kuruluşlarda yer alması sağlanmalıdır.”

Prof. Dr. Hüsnü Özlü/Milli Savunma Üniversitesi Alpaslan Savunma Bilimleri Enstitü Müdürü:

“Global anlamda savunma sanayiinin dönüşümünde iki önemli kırılma noktası vardır. Birincisi 17 y.y.’da batılı tarihçilerin ‘askeri devrim’ konseptini geliştirmesi, ikincisi ise sanayi devrimidir.”

Prof. Dr. Mazlum Çelik/Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı:

“Uluslararası ilişkilerdeki olumlu gelişmeler, savunma sanayii ihracatının önünü açar. Savunma sektöründe uzmanlaşma, uluslararası rekabet avantajı sağlar.”

STM ThinkTech’in odak toplantısının detayları ve sonuç raporu ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Yorum yapın