Teknopark İstanbul yapay zeka kümelenmesi oluşturacak

Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), yürüttüğü kümelenme çalışmaları kapsamında Teknopark İstanbul içerisinde Yapay Zeka Kümelenmesi oluşturmak adına fizibilite çalışmalarına başladı. Fizibilite raporu, dünya genelindeki benzeri kümelenmeler ve sektörel etki analizlerinin incelenmesi sonucunda oluşturuldu. Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan firmaların çalışmaları ve potansiyelleri değerlendirilerek oluşturulan raporda, 41 firmanın bu alanda Ar-Ge projesi olduğu belirtildi.

Teknopark’ta yer alan firmaların potansiyeli doğrultusunda Türkiye’nin ilk yapay zeka odaklı kümelenmesinin kurulması için proje takvimi oluşturan TTO, takvimi doğrultusunda ilgili ziyaretleri gerçekleştirmeye ve paydaşları proje yapısına dahil etmeye başladı.

Yapay zeka kümelenmesi eylem planı

Yapay zeka konusunun kümelenmeye uygunluğunun araştırılması

Teknopark İstanbul özelinde yapay zeka

Teknopark İstanbul paydaşlarına konunun açıklanması

Kümelenme çalışması için sektör özelinde lider kuruluşların fikirlerinin alınması

Teknopark İstanbul yapay zeka tanıtım günü

İhtiyaç analizi sonucuna göre küme firmalarının belirlenmesi

Kısa vadeli eylem planları

Küme tüzük ve yönetim kurulu oluşturularak kümenin resmi olarak faaliyete başlaması

Ulusal ve uluslararası destek unsurlarının araştırılması

Uzun vadeli eylem planları

Uluslararası küme iş birlikleri

Kaynak: Teknopark İstanbul Target Dergisi 7. sayı

Yorum yapın