TGC Anadolu gemisindeki "Navantia Entegre Platform Yönetim Sistemi" ve bu sistemin Türkiye’deki geleceği

İspanya merkezli gemicilik şirketi Navantia Grubu’nun bir buluşu olan "Entegre Platform Yönetim Sistemi" (Integrated Platform Management System / IPMS), çeşitli gemi sistemlerini entegre eden; bir geminin kritik sistemlerinin merkezî kontrolünü, izlenmesini ve işletilmesini sağlayan son teknoloji ürünü bir sistem.

Dünya çapında çeşitli deniz platformları için son nesil IPMS çözümleri sunma konusundaki kanıtlanmış geçmişiyle, Navantia IPMS, bu platformların operasyonel yeteneklerini ve güvenliğini artırmak için tasarlandı. Sistem, Türk Donanması’nın denizdeki yeteneklerinin geleceği için de büyük bir potansiyel içeriyor.

Türkiye, bölgesindeki stratejik konumu, yanı sıra da Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarıyla, karasularının güvenliği ve korunmasını sağlama açısından haklı endişelere sahip bir ülke. Bu endişelerin giderilip etkili savunma önlemlerinin alınması da Navantia IPMS’ler gibi en son teknolojiyle donatılmış modern ve verimli donanma gemilerinin kullanılmasını gerektiriyor.

TCG Anadolu IPMS, kritik yerleşik sistemlerin gerçek zamanlı izlenmesini, kontrolünü ve otomasyonunu sağlayarak, geminin “sinir merkezi” olarak hizmet veriyor. Navantia tarafından geliştirilen bu üst sistem, çeşitli yerleşik sistemleri yönetmek ve kontrol etmek için hem kapsamlı, hem de verimli bir çözüm sunuyor.

En yeni teknolojiler kullanılarak üretilen TCG Anadolu IPMS, bu kapsamda en yüksek güvenlik ve güvenilirlik standartlarına da uygun bir gemi. Geminin sistemi, kesintisiz bir performans sağlamak için ticarî raf bileşenleri (COTS) ve yedekli sistemler kullanılacak şekilde tasarlandı. Bir başka deyişle, Türk Donanması’nın “Amiral Gemisi”ni olası arıza durumlarında yedek parçaya erişim zorluğu ve gereksiz yere duraksamak gibi riskler beklemiyor.

IPMS, tahrik, elektrik sistemleri, yardımcı sistemler, yangın algılama ve bastırma, hasar kontrolü ve çevre kontrolü gibi alanları kapsayan yaklaşık 60.000 platform sinyalini aynı anda yöneten geniş bir işlevsellik yelpazesi içeriyor.

IPMS, bu sistemlerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayarak, gemi mürettebatının herhangi bir arızayı hızlı bir şekilde tespit edip düzeltmesini sağlar. Ayrıca, hızlı yanıt vermeyi ve arıza süresini en aza indirmeyi sağlayan akıllı alarm sistemleri ve arıza teşhis yetenekleri de var.

Sistemin en önemli avantajlarından biri ise gelişmiş otomasyon yeteneğidir. Geminin rutin görev ve çalışma süreçleri otomatik yönetim programına aktarılmak suretiyle mürettebat üzerindeki iş yükü azaltılabilir ve gövdede yer alan personelin çok daha kritik operasyonlara odaklanması sağlanabilir.

Gelişmiş otomasyon yetenekleri, insan hatası ve yorgunluğa bağlı kaza risklerini azaltarak, geminin genel güvenliğini de artırıyor.

Seyir halindeyken eğitim imkânı

TCG Anadolu’ya entegre edilmiş durumdaki bu sistemde işletim ve bakım konusunda her an eğitim verecek bir “eğitmen” de yer alıyor. Navantia IPMS, platformu oluşturan ekipman ve sistemlerin işletimi ve bakımı konusunda mürettebatın eğitimini sağlamaya yönelik demirbaş bir simülatörü, “Yerleşik Eğitim Sistemi”ni (OBTS) içeriyor. Simülasyon, temel olarak, simüle edilen ortamın belirli bir modeline göre, kullanıcının işletim ve bakım sürecine katılımını sağlayan, girdilere de tutarlı bir şekilde yanıt verebilen bir sistem aracılığıyla, bir dizi olayı ve ortamı taklit ya da temsil etmekten oluşuyor.

Bu destekleyici sistem, ayrıca, yerel operasyon panelleri gibi, IPMS’den çalıştırılamayan ve uzmanları onlara sanal dünyadan erişebilir duruma getiren bazı ekipmanlar da içeriyor.

IPMS ve OBTS sistemleri, gemi ve IPMS konsollarında bir arada bulunabilir ve aynı anda çalışabilir. OBTS, HMI'ı yeniden kullanır, böylece eğitimdeki personel temel olarak simüle edilmiş ve gerçek ortamlarda aynı araçları kullanır. Bu nedenle, TGC Anadolu’nun simüle edilmiş eğitim programlarını yöneten simülatör, bir “yaşam ve yüksek sadakat simülatörü” olarak sınıflandırılıyor.

Geleceğe doğru baktığımızda, Navantia IPMS’lerin Türkiye'deki donanma ve denizcilik faaliyetlerinde daha fazla büyüme ve işbirliği için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz.

Navantia, alanındaki yüksek uzmanlık ve tecrübesiyle, TCG Anadolu IPMS’inin geliştirilip uygulanmasında kilit bir ortak oldu, anılan projenin başarıyla tamamlanmasına da önemli ölçüde katkıda bulundu.

IPMS alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Navantia Grubu arasındaki işbirliği, Ankara’nın deniz yeteneklerinde daha da büyük ilerlemeler için bir tür katalizör oluşturabilir; bu birliktelik teknoloji transferini, inovasyonu, ortak araştırma ve geliştirme girişimlerini teşvik edebilir. Dahası, Türkiye'nin gemi inşâ şirketleri, Navantia'nın kendi yeteneklerini geliştirme konusundaki bilgi birikiminden yararlanarak, yerel uzmanlığı ve rekabet güçlerini de artırabilir.

Bütün bunlara ek olarak, Navantia IPMS’leri Türk donanması ve diğer güvenlik unsurlarının farklı gereksinimlerine göre özelleştirilip o şekilde de uygulanabilir. Böylelikle, sistemin Türkiye'nin halhazırda ve gelecekteki deniz platformlarıyla uyumluluğu sağlanabilecek.

Sürece bu şekilde geniş bir perspektiften bakıldığında, Navantia IPMS’lerin Türkiye'deki geleceğinin zamanla yerli projelerin çok ötesine uzanacağı görülüyor. Türk mühendisliği, Navantia'nın yerleşik küresel varlığıyla uluslararası pazarlara çok daha kolay girebilir ve küresel denizcilik endüstrisindeki erişim alanını kat be kat genişletebilir.

TCG Anadolu IPMS’inin gövdeye başarılı bir şekilde uygulanışı ve seyir hâlinde sergilediği üstün performans, üç tarafı denizlerle kaplı bu ülkenin denizcilik mühendisliğinde ulaştığı düzeyi gösterir etkileyici bir örnek olarak, Türkiye'nin potansiyel uluslararası müşterilerinin nazarında güçlü bir referans oluşturacak.

Sonuç olarak, Türkiye ile Navantia arasındaki bu işbirliğinin, ortak girişimlere, ihracat fırsatlarına ve teknoloji paylaşımına yol açarak, Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve endüstriyel gelişimine çok önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

Yorum yapın