Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech 5 yaşında

23 Kasım 2017 tarihinde tanıtımı lansmanı yapılan “STM ThinkTech”, Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi oldu.

Yeni ve farklı bakış açıları ile ülke vizyonuna katkı sunmak hedefiyle kurulan STM ThinkTech, başta savunma-güvenlik ve mühendislik-teknoloji alanları olmak üzere bölgesel ve küresel stratejiler, teknolojik öngörüler ve karar destek sistemleri geliştiriyor.

Objektif bir yaklaşımla teknoloji tabanlı analizler yapan STM ThinkTech, raporlar yayımlıyor ve profesyonel network faaliyetleri düzenleniyor.

STM ThinkTech yaklaşımını şu şekilde ifade ediyor; “yapısal ve davranışsal boyutlarda ‘karmaşık’ olan olgu ve problemleri anlamak, tanımlamak, anlatmak, çözüm alternatifleri oluşturmak ve raporlamak için ‘Sistem Düşüncesi’ yaklaşımını benimsemiştir. Sistem düşüncesinin öne çıkan özelliği, sistemi bir bütün olarak ele alması ve geleneksel düşüncenin aksine sistemi meydana getiren parçalar arası dinamik etkileşime odaklanmasıdır. Bu yaklaşımın özünde esasen büyük resmi görebilme ve yeni zihinsel modeller geliştirebilme yetkinlikleri yer almaktadır.

Bu yaklaşımı kullanarak önce ‘yenilikçi ve yaratıcı zihinsel modeller’ geliştiriyor, sonrasında bu modelleri dinamik analiz ve modelleme teknikleri ile matematiksel modellere dönüştürüyor ve paydaşlarımıza ‘karar destek’ ve ‘danışmanlık’ hizmetleri sunuyoruz.”

Yorum yapın