Türk savunma ve havacılık sanayii cirosu 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aştı

İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul’un birlikte düzenlediği 4. Savunma Sanayii Buluşmaları, İstanbul'da başladı.

Programa, Ankara'dan online katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii sektörünün 2021 yılı ciro, sipariş tutarı ve ar-ge harcama rakamlarını ilk kez açıkladı.

SSB Başkanı Demir:

“Savunma ve havacılık sanayii sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak, pandemi öncesi rakamlara tekrar geri dönüş sağladı.

Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 600 Milyon doları geçti. Bu yıl sonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz.” dedi.

SSB Başkanı Demir, konuşmasında şunları söyledi:

"Sanayi olmadan ekonomik güçten bahsetmemizin mümkün olmadığı gibi, savunma sanayii olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmek mümkün değil.

Bugün savunma ürün ve hizmetlerimiz, hem güvenlik güçlerimize hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Savunma sanayii, bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.
Her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da 2002 yılı Türkiye için bir milattır. O yıllarda savunma sanayinde çok büyük oranda dışa bağımlıydık.

Bugün ise savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir.

20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 800’e yaklaştı. Bu projelerin yarısından fazlası son 5 yılda başlatıldı.

20 yıl önce 5,5 Milyar Dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada 60 Milyar Dolarlık proje hacmine ulaşıldı.

Sektörümüze dair güncel bazı rakamları da buradan ilk kez açıklamak isterim.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği’nin (SASAD) hazırladığı 2021 yılı sektör performans verilerine göre;

• Savunma ve havacılık sanayii sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak, pandemi öncesi rakamlara tekrar geri dönüş sağladı.
• Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
• Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 600 Milyon doları geçti.
• Bu yıl sonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz.

Her platformda ifade ettiğim gibi bizim en büyük hedefimiz, savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye olabilmektir. Biz bu hedefe ulaşmak için ekosistemimizin her bir üyesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün geldiğimiz nokta ve elde ettiğimiz başarıların hepsi sistemli bir çalışmanın ürünüdür. Biz 5 yıl öncesinde bugünkü konumumuzu ifade ederken bizleri hayalperest olarak niteleyenler oldu elbette.

Ama biz olumsuzlukları göz ardı ederek ekosistemimizin büyük gayretleriyle bu günlere geldik. İnanıyorum ki aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğimiz sürece 10 yıl içerisinde savunma sanayii alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmamamız için bir sebep göremiyorum.

Savunma sanayii ürünlerimizi dünyanın ilgiyle takip ettiğini söyleyebiliriz. Ülkemiz savunma sanayii alanında artık bir pazar değil aktör konumuna gelmiştir.

Bunun en büyük göstergesi ihracatımız diyebiliriz. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı170’e; İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 228’e çıktı.

20 yıl önce yıllık sadece 248 milyon dolarlık bir ihracatımız varken, 2021 yılını 3 milyar 224 milyon dolar gibi rekor bir seviyede kapattık. Bu yıl inşallah 4 milyar doların çok üstünde bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz.

Ülkemiz genel ihracatının kilogram değeri 1,5 dolara yakınken, savunma ve havacılıkta bu rakam 70 doları buluyor. Savunma sanayiimizin ne denli kıymetli olduğunu buradan da anlayabiliriz.

Savunma sanayiinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartı ihracattır. Sadece kendi kendine yetebilen değil, ürettiğimiz sistemlerin dünya pazarlarında daha fazla rağbet görmesini sağlayabildiğimiz zaman, dünyada adından daha da fazla söz ettiren bir Türkiye konumuna geleceğiz.

İhracatta hedeflerimize ulaşma doğrultusunda ekosistemdeki tüm paydaşlarımız için,
- Organizasyon ve kaynaklardaki yetersizliklerimizi görmek ve sonrasında gidermenin,
- Küresel pazarları daha stratejik bir bakış açısıyla değerlendirmenin,
- Çok boyutlu dış politik engelleri aşmak için çok yönlü gayret göstermemizin
kritik olduğunu belirtmek isterim.

Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedeflerimize ulaşmak için, sektörde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBİ’lerin geliştirilmesi, teknolojik derinliklerinin ve rekabet edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.

Bu kapsamda Başkanlığımızda;

- Savunma sanayiimizin mevcut kabiliyetlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde belirlemek üzere endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek, yetenek envanteri oluşturulması hedefi ile Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) Projesini başlattık.

- Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlamaya devam ediyoruz.

- Savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler dahil tüm firmalara yönelik olarak Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlamayı sürdürüyoruz.

- Teknolojik olarak birbirini besleyebilecek sektörlerde çoklu kullanımı yaygınlaştırarak milli teknoloji hamlesine hız kazandırıyoruz.

- Savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere; nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapımızı güçlendiriyoruz.

- Başta KOBİ’ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlıyor, ihracatı ve ekosistemdeki işbirliğini artırmaya yönelik tedbirleri alıyoruz.

Savunma sanayiindeki başarının ardında güçlü bir irade ve ekosistemimizin hedeflerimize olan inancı önemli rol olmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Küresel Güç Vizyonu”na oluşturuldu. Buna uygun olarak yol gösterici bir Türkiye için; yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Sanayi odalarımız ve savunma sanayii kümelenmelerimiz bu hedefe ilerlerken bizim çok önemli paydaşlarımızdır. İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul mensup olduğu kurum ve kuruluşlarla bu hedefe büyük katkı sunmaktadır.

Ayrıca bu program vesilesiyle sizlere 25-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan SAHA EXPO’yu hatırlatmak isterim.

Türkiye’nin en büyük sanayii kümelenmelerinden biri olan SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nın sanayiciler ile iş geliştirmek için düzenlediği SAHA EXPO ülkemizin bu alanda düzenlenen önemli etkinliklerinden birisi olmayı başarmıştır."

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise açılış konuşmasında dünya savunma sanayii hacminin 2000'li yıllardan sonra hızla artış gösterdiğini, dünya savunma harcamaları içerisinde Türkiye'nin payının yüzde bir buçuk olduğunu söyledi.

Bayraktar; "Firmalarımızın kabiliyetlerini geliştirmek için SAHA İstanbul olarak yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Savunma sanayiinde ithal eden bir ülkeden ihraç eden bir ülkeye dönüşüyoruz. 10 Yıl önce ihracatımız 800 milyon dolardı, 2022 yılı itibariyle 4 milyar doları rahatlıkta yakalayabileceğimizi söyleyebiliriz." dedi.

 

Yorum yapın