Türkiye’nin ilk 4. nesil üniversite modeli ‘Aselsan Akademi’

ASELSAN Akademi, YÖK'ün öncülüğünde sağlanan ortamda, ülkenin kritik teknolojilerde gelişimini temin edip, rekabet gücünü artırarak milli ve ileri teknolojilerin kazanılmasını sağlıyor.

Akademide radar sistemleri, yapay zeka, bulut bilişim, elektron mikroskopu, ileri analog tüm devreler, malzemelerin mekanik davranışı gibi dersler işleniyor.

ASELSAN, ‘Aselsan Akademi’ hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı yeni bir makale paylaştı:

Geçtiğimiz yüzyılda iki ayrı dönüşüm geçiren üniversitelerin değişimi devam ediyor, teknolojinin artan hızına ayak uydurmak üzere yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Salt eğitim kurumları olan ilk nesil üniversiteler yerini önce bilimsel araştırma misyonu yüklenen ikinci nesile, ardından da bilimin çıktılarını sanayiye aktarma hedefi üstlenen üçüncü nesil üniversitelere bıraktı.

Ülkemiz teknolojisinde ve yetişmiş insan kaynağında lider olan ASELSAN bu dönüşümde de liderlik rolünü üstlenerek, Sanayii ile Akademi iş birliğini bir adım öteye taşıyan dördüncü nesil üniversite modeli ASELSAN Akademi’yi, YÖK himayelerinde 2017 yılından beri başarıyla sürdürüyor. Sanayii-Üniversite iş birliğinin kesintisiz sürekliliğini sağlayan bu modelde:

- Sanayii; ihtiyacı tanımlamakta, araştırmacıları sağlamakta, laboratuvar imkânlarını sunmakta;

- Üniversiteler; tecrübeli bilim adamlari ile dersler vermekte ve tez çalışmalarına yön vermekte; 

- Çıktı; sadece bilgi ve teknoloji olarak değil, aynı zamanda çalışana katma değer olarak da sanayiye aktarılmaktadır.   

ASELSAN ürünlerini tasarlayıp hayata geçiren Elektronik, Elektrik, Bilgisayar, Makine ve Malzeme Mühendislerimizin, lisansüstü eğitimleri esnasında bilimsel yenilikleri ve ileri teknoloji uygulamalarını projelerine taşımaları; ülkemizin millileştirme hedefine doğrudan katkı sağlayan, rekabet üstünlüğünü artıran ve ihracat kısıtını ortadan kaldırmaya yardım eden tez çalışmaları gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. 

AÇIK İNOVASYON ORTAMI

Kurulan iş birliği modeli sayesinde; ASELSAN’ın sahip olduğu, toplam değeri 1.5 Milyar TL’nin üzerindeki laboratuvar, araştırma, entegrasyon ve test alt yapısı üniversitelerin kullanımına sunuluyor. Alanında tecrübeli ASELSAN çalışanları da, teknoloji mentörü olarak ya da 2. danışmanlık görevi üstlenerek, Akademi programına destek veriyorlar.

Yakın zamanda hayata geçecek olan ASELSAN Akademi TOHUM Destek Programı, tez çalışmalarının ASELSAN-Üniversite iş birliği projesi olarak ele alınmasının, ek malzeme/altyapı ihtiyaçlarının belirlenerek hızla temin edilmesinin, böylece bilimsel çalışmaların ivme kazanmasının önünü açıyor.

2020-21 BAHAR DÖNEMİNDE 710 ÖĞRENCİ, 90 DERS

Sürdürülebilir gelişim ve sürdürülebilir fayda yaklaşımıyla her geçen dönem büyüyen ve yenilenen ASELSAN Akademi, yeni döneme de 90 ders ve toplam 710 öğrenci ile basladi. Tüm öğrencilerin ders ve tez süreçlerinin verimliliği mentörlük mekanizmaları ile yüksek tutulurken, ders havuzu ASELSAN’ın teknolojik ilgi alanları gözetilerek oluşturuluyor. 

ASELSAN Akademi programında lisansüstü dersler ASELSAN yerleşkelerinde gerçekleştiriliyor. Bu sayede ilk defa bir sanayii kuruluşu, birden çok üniversitenin (Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi) dış kampüsü konumunda bulunuyor.

ASELSAN Akademi’nin sağladığı etkin ortaklık çerçevesinde daha fazla çalışan lisansüstü eğitim alarak araştırmacı bakış açısı kazanıyor. İnsana yapılan bu yatırım, ileri teknoloji hamleleri için gerekli nitelikli personel altyapısını da güçlendiriyor.

Aselsan Akademi Programi, üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüleri tarafından belirlenen Lisansüstü Eğitim Yönetmelikleri ve kurallarına uygun bir şekilde yürütülüyor ve öğrenciler program sonucunda yükümlülüklerini tamamladıkları üniversitelerin yüksek lisans ya da doktora diplomasına sahip oluyor.

Türkiye’nin ilk 4. nesil üniversite modeli ‘Aselsan Akademi’

 

Yorum yapın