Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkanlığında, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulunun ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilerleyen günlerde Yapay Zeka Ekosistemi Teşvik Çağrısı'nı açıklayarak bu alandaki girişimlere yeni bir destek kanalı oluşturacağını bildirdi.

Toplantıda konuşan Fuat Oktay, "Dijital Türkiye" çalışmalarıyla Türkiye'nin veri madeninin oluşturulduğunu, bu veri madeninin oluşturulmasına devam edileceğini belirtti. Veri madeninin, yerli ve milli yapay zeka ve uygulamalarla ekonomiye kazandırılması aşamasına geçildiğine işaret eden Oktay, çığır açan teknolojilerin hızlı yükselişiyle hayatın her alanında köklü bir dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi.

Oktay, yapay zekanın, insan zekasına özgü yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergileyebilen önemli bilişim teknolojilerinden birisi olduğunu ifade etti.

"Yapay zeka artık bizden, içimizden biri." diyen Oktay, Küresel Yapay Zeka Etki Endeksine göre, yapay zekanın 2030'da dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

"Yapay zeka atılımlarında 'Biz de varız' diyoruz"

Yapay zeka kullanımıyla 2030'a kadar yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranının ise yüzde 26 olduğunu aktaran Oktay, "Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için yüksek teknoloji ürünlerini milli ve özgün olarak üretebilecek kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapay zeka atılımlarında 'Biz de varız' diyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde hazırlanıp yayımlandığını hatırlattı. Vizyonu, "Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek." olarak belirlenen stratejinin odağında kaliteli veriye erişimin, ortak alt yapıların kullanımının ve ileri becerilerin kazandırılmasının yer aldığına dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, 2021-2025 yılları arasında ülkemizin yapay zeka alanındaki çalışmalarını ortak bir zemine oturtacak tedbirleri ve bu tedbirleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim mekanizmasını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda belirlenen 6 stratejik öncelik, yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkanlarını genişletmek, sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak, uluslararası düzeyde iş birliklerini güçlendirmek ve yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu stratejik öncelikler doğrultusunda ülkemizin yapay zeka ekosistemi olgunluk seviyesinin yükseltilmesi hedefi, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve araştırma merkezlerini ve bununla birlikte özel sektörü, meslek örgütlerini kapsamaktadır."

Fuat Oktay, "yapay zeka tekno-ekonomik" atılımında gerekli yönetişimi sağlamak için titizlikle çalışacaklarını ifade etti.

Strateji belgesinde belirlenen tedbirlerin uygulanmasının kurul tarafından yakından takip edileceğini ve gerekli koordinasyonun sağlanacağını bildiren Oktay, ilk toplantıda 119 tedbirin yer aldığı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin uygulanmasına yönelik kurumsal sorumlulukların netleştirileceğini belirtti.

"Uluslararası çalışmalar takip edilecek"

Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin uygulanma sürecinde katılımcılığı ve etkinliği artırmak üzere oluşturulacak, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, akademi ve özel sektör temsilcilerinin bulunacağı Danışma ve Çalışma Gruplarına ilişkin usul ve esasların da toplantıda değerlendirileceğini anlatan Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm kurumlarımız ile eş güdüm içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılmasını, ülkemizdeki bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olmasını, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almayı ve yapay zeka ekosistemi ile gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki boyutlarını da ele alan faaliyetler yürütülecek, bu alandaki uluslararası çalışmalar takip edilecektir."

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü gibi kuruluşların bu alanda girişimcilik ekosistemine katkı vereceğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önümüzdeki günlerde Yapay Zeka Ekosistemi Teşvik Çağrısını açıklayarak bu alandaki girişimlere yeni bir destek kanalı oluşturacaktır. Üretim ve savunmadan sağlığa, enerjiden finansa pek çok alanda yapay zekayı verimli ve güvenli şekilde hayatımızın her alanında kullanacağımız bir yakın geleceğe hazırlanıyoruz. Veriden katma değer üreten, teknolojik bağımsızlığa sahip, tüm sektörlerde inovasyonu, üretkenliği ve rekabetçiliği yüksek bir Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız. İnsansız hava araçları ve otonom araçlarımız sayesinde Türkiye'ye gıpta eden ülkeleri milli yapay zeka uygulamalarımız ile bir kez daha şaşırtacak, yine paradigmaları değiştireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız."

Fuat Oktay, gençleri, araştırmacıları, özel sektörü ve üniversiteleri de yapay zeka hamlesinin bir parçası olmaya davet etti.

Oktay'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Yorum yapın