CET Kompozit, balistik sektörüne özel yeni nesil reçine sistemleri üretiyor

CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri A.Ş. kimya sektöründeki yaklaşık 40 yıllık birikimi ve tecrübesi ile balistik sektörüne özel yeni nesil reçine sistemleri üretiyor.

Türkiye'nin ilk ve tek epoksi üreticisi CET Kompozit alanında uzman Ar-Ge ekibiyle savunma sanayiine ve kritik sektörlere inovatif ve terzi usulü özel reçine sistemleri, köpük sistemler, hafifletme, yanmaz sistemler ve kompozit malzeme çözümleri sunuyor. Son olarak geliştirilen yeni nesil epoksi, poliüre ve poliüretan ile balistik standartlardaki tehdit seviyelerine göre koruma sağlayan polimer matrisli bazlı reçine sistemleriyle CET Kompozit, özellikle balistik sektöründeki müşterilerine sunduğu zırh sistemlerini daha ileri bir noktaya götürmeyi hedefliyor.

CET Kompozit'in dizayn edip geliştirdiği ve sentezlediği polimer sistemler, ihtiyaç makamları ile özel sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok firmanın ihtiyaçlarına cevap veriyor. CET, balistik koruyucu kompozitlere ait bileşenleri bir arada tutan ve onların özelliklerini daha da geliştiren polimer sistemleri geliştirerek ve sentezleyerek müşterilerine aynı zamanda
yerlilik oranlarını da artıran zırh çözümleri geliştirebilmelerin de destek oluyor. CET kompozitin geliştirmiş olduğu reçine sistemleri ile geliştirilen zırh çözümleri, emsallerine oranla daha hafif olmaları vesilesiyle platformların operasyonel menziline, manevra kabiliyeti gibi hayati öneme haiz olan çarpanlarına ciddi katkılar sağlıyor.

Balistik tehdit seviyelerine koruma

Reçine sistemlerinin polimer matrisli kompozit zırhların kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli bir unsur olduğunu kaydeden CET Kompozit Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Ömer Güven, Defensehere.com'a özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Polimer Matrisli Kompozit Zırh Sistemleri bir çok platformda münferit ve eklemeli konfigürasyonda olmak suretiyle kullanılmaktadır. Polimer Matrisli Kompozitzırhlar ile korunan platformlar geleneksel zırhlar ile korunanlara gör hafiflik, ömür, performans kabiliyeti açısından üstünlük göstermektedir. Bahsi geçen polimer matrisli kompozit zırhların maliyet etkin, yeni nesil reçine sistemleri ile özelliklerinin geliştirilmesi platformların bekası ve araç kabiliyetlerinin artması açısından yüksek önem ihtiva etmektedir. Müşterilerinin özel ihtiyaçlarına göre modifiye edilmiş ve sentezlenmiş reçine sistemleri ile münferit konfigürasyondaki zırh sistemlerinde sertlik-tokluk oranı, çevresel koşullara direnç, hasar toleransı, aşınma direnci ve mekanik dayanıklılığı gibi parametrelerinde gelişme katederek performans artışı gözlemledik."

“CET Reçine Sistemleri, ithalatı azaltıyor"

Kimya sektöründe sahip olunan geniş tecrübeyi ve Ar-Ge ekibinin yetkinlikleri ile birleştirdiklerine dikkat çeken Güven, milli savunma sanayii hamlesi ve yerli sanayi hamlesi ile eşgüdümlü olarak çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Güven, birçok alanda kullanılan ve ithal edilen reçine sistemlerini yerlileştiklerini ve kritik sektörlerin hizmetine sunduklarını kaydederek şöyle konuştu:

"Sadece kritik sektörlerde değil, sivil maksatlı sektörlerde de Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Kritik sektörlerin bu anlamdaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve ülkemizin her alanındaki bekasına katkı sağlamak için azim, kararlılık ve büyük bir motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yorum yapın