HAVELSAN yetkilisi, HAVELSAN’ın Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının Güvenlik çözümünü anlattı

HAVELSAN Güvenlik Sistemleri Program Müdürü Agâh Geçer, HAVELSAN’ın Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının Güvenlik çözümünü anlattı.

Çözümlerinin petrol ve doğalgaz boru hatlarının terör, sabotaj, saldırı, hırsızlık ve izinsiz kazı gibi farklı tehditlerden korunmasına yönelik olduğunu belirten Geçer, şunları söyledi:

"Merhabalar, HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı Programlar Direktörlüğü’ne bağlı Güvenlik Sistemleri Program Müdürü olarak görev yapmaktayım.

HAVELSAN’ın Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Güvenliği çözümü konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum.

Bu çözüm, petrol ve doğalgaz boru hatlarının terör, sabotaj, saldırı, hırsızlık ve izinsiz kazı gibi farklı tehditlerden korunmasına yönelik teknolojiye dayalı, entegre güvenlik sistemlerini içermektedir.

HAVELSAN, Savunma Sanayii’nde dışa bağımlılığın azaltılması misyonuyla çıktığı yolda üretmiş olduğu milli yazılım çözümleri ile kritik tesislerin güvenliğini sağlamaya yönelik projeleri başarıyla tamamlamaktadır.

Özellikle görüntü işleme, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi yapmış olduğu Ar-Ge yatırımları ve bunların sonucunda üretmiş olduğu değer ile HAVELSAN’ın hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda söz sahibi sayılı firmalardan biri haline gelmiştir.

Enerji üretiminden tüketimine kadar boru hatları en çok saldırıya maruz kalan ve sonucunda ciddi maddi zararlara sebebiyet veren, insan hayatı ve sağlığını tehdit eden, doğal yaşama etkileri ile ciddi olumsuz etkileri ile aynı zamanda da saygınlık ve itibar kaybı gibi olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır.

Bu gibi kritik tesisler, boru hatları olabilir, nizamiye binaları ve uzaktan yönetimi sağlanan insansız tesisler, yine yükleme ve boşaltma tesisleri gibi pek çok kritik yapıyı içermektedir.

HAVELSAN olarak, bu tesislerin güvenliğini entegre ve merkezi yazılımlarla çözüyoruz.

Tesis güvenliği çözümlerimizde nesnelerin internetine dayalı entegre güvenlik yönetimi, görüntü işleme teknolojilerimize dayalı video yönetimi, personel geçiş kontrol ve plaka tanımlama sistemlerinde entegre yazılımların yanısıra hem fiziki bariyer, aragöz, blok yol bariyeri, x-ray cihazlarının teşkil edildiği kara ve deniz radarları, acil durum anons sistemleri gibi bileşenleri içeren balistik ve balistik olmayan kritik tesislerin yapımını içeren bütünsel bir projedir ve yazılımdır.

Video Yönetim yazılımı sayesinde aynı anda yaklaşık 16 canlı görüntü oynatabilme, farklı düzenlerde matris yapılarda (2x2, 2x3, 2x4, 4x4) çerçeveler içerisinde 1’den fazla çalışma ortamının oluşturulması, hareketli ve sabit kamera kontrolü, seçilen zamandan itibaren seçili kameranın kayıtlarının 64 kat hıza kadar oynatılabilme imkanları gibi daha birçok konuda yetenekleri bulunmaktadır.

Yine entegre güvenlik yönetim sistemi ile farklı tipteki farklı iletişim altyapılarının kameraları ile toplanan verilerin analizleri ve bunların raporlanabilmesi sağlanmaktadır.

Analiz sonuçlarına göre kural tabanlı işlemler tetiklenebilmektedir.

Kullanıcı istekleri doğrultusunda, dinamik raporlama gibi pekçok özellik merkezi ve entegre bir şekilde sistemimizde sunulmaktadır.

Bahsi geçen teknolojik çözümlerimizi IDEF 2021 fuarında hem yurtiçi hem de yurtdışı paydaşlarımıza tanıtma fırsatı bulduk.

Bu sistemin oluşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

HAVELSAN Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi ile petrol ve doğal gaz boru hatları ile tesislerin güvenliğinin sağlanması amacıyla tesise zorla gireni sınırlama, yıldırma, tespit/teşhis, geciktirme ve tepki verme yaklaşımının işletilmesi sağlanıyor.

Bu sistem sabit ve hareketli kameralar, çevre güvenlik radar alt sistemi, fiber optik algılama alt sistemi, plaka tanıma sistemi elektro-optik alt sistemi gibi algılayıcılardan oluşuyor.
Sistem bu algılayıcılardan/alt sistemlerden alınan bilgilerin kesintisiz ve güvenilir şekilde entegre edilmesini, merkezi olarak izlenmesini ve yönetimini sağlıyor.

ÜLKE VE KRİTİK TESİS GÜVENLİĞİ

Ülke Güvenliği, ulusal savunma stratejilerinin değişmeyecek bir parçası haline geldi. HAVELSAN’ın Komuta Kontrol Sistemlerinden elde ettiği değerli tasarım ve geliştirme tecrübesi, askeri, kamu ve sivil sektöre yönelik gelişmiş ve güvenilir Ülke Güvenliği Sistemleri konusunda avantaj sağlıyor.

HAVELSAN sınır güvenliği sistemleri, ülke sınırları boyunca ihtiyaç duyulan gelişmiş teknolojileri kullanarak sınır devriyesini destekleme ve fiziksel gözetlemenin mümkün olmadığı ücra alanlarda ihtiyacı karşılıyor. HAVELSAN, müşterileri ile birlikte çalışarak ihtiyaca uygun tasarım ve entegrasyonlarla en üst seviye farkındalık ve karar destek çözümleri sağlıyor.

HAVELSAN’ın özgün ürün ve çözümleri sayesinde sahada konumlandırılan sensörlerden gelen bilgilerin toplanarak harita üzerinde izlenmesi ve güvenlik kameraları ile direkt entegrasyonun sağlanması ve video yönetimi ve plaka tanıma gibi ülke güvenliğinin sağlanması için kritik öneme sahip fonksiyonlar yerine getirilebilecek.

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi ile petrol ve doğal gaz boru hatları ile tesislerin güvenliğinin sağlanması amacıyla tesise zorla gireni sınırlama, yıldırma, tespit/teşhis, geciktirme ve tepki verme yaklaşımının işletilmesi sağlanıyor. Bu sistem sabit ve hareketli kameralar, çevre güvenlik radar alt sistemi, fiber optik algılama alt sistemi, plaka tanıma sistemi elektro-optik alt sistemi gibi algılayıcılardan oluşuyor. Sistem bu algılayıcılardan/alt sistemlerden alınan bilgilerin kesintisiz ve güvenilir şekilde entegre edilmesini, merkezi olarak izlenmesini ve yönetimini sağlanıyor.

Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kurumsal verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasını destekleyecek ve aynı zamanda ihtiyaç sahibi kurumlar ve sanayi ile veri/bilgi paylaşımını ve iletişim verimliliğini artıracak bir bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlandı. Proje kapsamında süreçlerin elektronik ortama aktarılması, ilgili paydaşların, belirlenmiş yetkiler çerçevesinde PYBS ile güvenli veri alışverişi yapabilmesini sağlayacak yapıların kurulması, donanımların temini, ilgili eğitimlerin alınması ve CMMI Acqusition Sertifikasyonu faaliyetleri gerçekleştirilecek.

HAVELSAN yetkilisi, HAVELSAN’ın Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının Güvenlik çözümünü anlattı

Bu haberi diğer dillerde de okuyabilirsiniz

Yorum yapın