Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ile röportaj (4.bölüm: MKEK)

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Defensehere'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Röportajın Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile ilgili dördüncü ve son bölümünü yayınlıyoruz.

Röportajın birinci bölümü: ASFAT

Röportajın İkinci bölümü: TEKNOFEST

Röportajın Üçüncü bölümü: Türk Savunma Sanayii

Defensehere.com: Türk savunma sanayiinin en eski kurumlarından birisi olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun kendisini geliştirdiğini, teknoloji, yönetim ve daha birçok alanda çeşitli atılımlar yaptığını görüyoruz. MKEK’in bu değişimi hakkında bilgi verebilir misiniz? MKEK için ileriye yönelik belirlenen strateji nedir?

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere:

"Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), köklü geçmişi ile çok uzun yıllardır ülkemiz savunma sanayiine hizmet etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin en önemli mühimmat tedarik kaynağı olan ve silah, roket ve patlayıcıları yurt içinde üretebilen ana kuruluş olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu çok önemli bir konuma, bilgi ve teknoloji birikimine sahiptir.

Ayrıca millî sorunlara hızlı çözümler üretmeyi kendine görev edinen MKEK, ülkemizin Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin de önemli bir parçası olmuştur. Kurumumuz tarafından %100 yerli ve milli imkânlar kullanılarak “Sahra” adı verilen mekanik solunum cihazı tasarlanmış ve üretilmiştir. Koruyucu sağlık malzemesi üretiminde atılan adımlar kapsamında da; maske, tulum, dezenfektan üretimi gerçekleştirilmiş, maske tezgâhları yerli olarak üretilip ihraç aşamasına getirilmiştir. Dost ve müttefik ülkelerin bu çerçevede ihtiyacının karşılanması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz.

Salgın gibi ani gelişen bir durum sırasında tasarım, üretim ve hızlı tepki verebilme yeteneği sayesinde alınan sonucun MKEK’in kazandığı dinamizme örnek teşkil ettiğini gördük. Bu bağlamda, yeteneği kapsamındaki görevlere MKEK’in kısa zamanda hazır olabildiğini ispatlayarak, yapılan yatırımlar ile sağlanan dönüşümün karşılığını almak memnun edicidir. Bu vesile ile Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik konvansiyonel ürünler yanında MKEK’in teknoloji de üreten bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve güvenlik güçlerimiz ile dost ve müttefiklerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, MKEK tarafından yürütülen projelerle; dışa bağımlılığın azaltılması, envanterdeki ürünlerin yerlileştirilmesi ile tamamen özgün ve millî ürünlerin envantere kazandırılmasını amaçlıyoruz. BORAN ve YAVUZ obüsleri; ALTAY ve FIRTINA sistemlerinin namluları; KORKUT alçak hava savunma silah sistemi ile çeşitli çapta mühimmat ve millî piyade tüfeği, MKEK tarafından üretilen bazı ürünlerdir.

Bilindiği gibi, savunma sanayii alanında muhtelif mühimmatta, roket başlıklarında, piroteknik malzemelerde, kompozit roket yakıtlarında, kompozisyon tipi patlayıcılarda hammadde olarak RDX-HMX kullanılmaktadır. RDX-HMX patlayıcıların yurt dışından tedarikinde zorlukların yaşanıyor olması nedeniyle söz konusu patlayıcıların üretim yeteneğinin kazanılması için MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü yerleşkesi içinde enerjetik malzemeler üretim tesisi kurulumu faaliyetleri tamamlanmıştır. Her zaman destek verdiğimiz özel sektör iş birliği yaklaşımı ile kurulumu tamamlanan tesis Şubat 2021’de faaliyete başlamıştır.

Bugün MKEK’in kapasitesinin ve gelirinin büyük bölümünü küçük ve orta kalibre silah ve mühimmat grubu oluşturuyor gözükse de önümüzdeki 5 yıllık dönemde özel sektör yaklaşımıyla nitelikli insan kaynağı ve yönetimi ile “Yapılmayanı Yapmak Anlayışı” çerçevesinde portföyüne yeni ürünler katmış, kârlılığını ve yeni teknoloji yatırımlarını artıran, bu sayede ürün kalitesini yükselten, gerek vasıflı çelik; gerek kritik hammadde üretimleri; gerekse de ağır silah üretimleri ile pazarını ve ürün gamını genişletmiş bir MKEK göreceğiz.

Yorum yapın