Rapor: "Nükleer Enerjinin Yeni Nesli: Küçük Modüler Reaktörler"

İnsanlık tarihi, enerjinin farklı formları keşfedildikçe gelişmiştir. Daha fazla enerji elde etmek için yapılan çalışmalar mevcut kaynakların verimli kullanılmasına veya yeni kaynakların ortaya çıkarılmasına imkân vermektedir.

Bilinen enerji kaynakları içinde en güçlülerinden biri de nükleer enerjidir. Nükleer enerji bir ülkeyi aydınlatmaya yetecek elektriği sağlayabilirken, aynı zamanda bomba şeklinde kullanılarak bir şehri uzun yıllar yaşanmaz hâle getirebilir. Nükleer enerji santralleri ürettikleri yüksek güçlü enerjiyi ülkeleri kalkındırmak için kullanırken, emniyet sistemleri doğru kullanılmazsa ve bakımlar ihmal edilirse, Çernobil ve Fukuşima’da yaşanan kazalar gibi doğanın dengesini bozacak güçte etkiler yaratabilmektedir.

İlk olarak 1950’lerde inşa edilen nükleer reaktörlerden 60 MWe enerji elde edilebilirken, bu rakam artık 1.600 MWe’lere ulaşmıştır. Büyük reaktörlerin yanı sıra gelişimi devam eden Küçük Modüler Reaktörler (Small Moduler Reactors -SMRs) alternatif güçlü enerji üretimi için umut vadetmektedir.

Geçmişin büyük nükleer enerji santrallerinde yaşanan kazalar, yüksek işletme ve bakım maliyetleri ve çevresel risk etmenleri zamanla bu santrallerin gözden düşmesine neden olmuştur. 1996’da küresel ölçekte üretilen elektriğin yüzde 17,5’i nükleer santrallerden elde edilirken bu oran 2020’lerde yüzde 10 civarına gerilemiş ve düşmeye devam etmektedir. Her ne kadar çevresel riskler temel etmenmiş gibi görünse de, bu düşüşteki asıl pay yüksek işletme ve bakım maliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Günümüzde büyük santraller yerine alternatif olarak tercih edilmeye başlayan küçük modüler reaktörlerin ne olduğu, pazar özellikleri ve gelişim durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesi geleceğin güvenli ve güçlü enerji üretim araçlarını anlamak açısından önemlidir.

STM ThinkTech tarafından hazırlanan "Nükleer Enerjinin Yeni Nesli: Küçük Modüler Reaktörler" raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: "Nükleer Enerjinin Yeni Nesli: Küçük Modüler Reaktörler"

Kaynak: STM ThinkTech

Yorum yapın