Yer gözlem uydularından nasıl görüntü alınır?

TÜBİTAK Uzay Optik Sistemler Grubundan Başuzman Araştırmacı Dr. Özgür Karcı, "Uydulardan nasıl görüntü alırız?" konusunu anlattı.

Yer gözlem uydularının en önemli özelliklerinin sahip oldukları yeryüzüne bakan bir teleskop olduğunu belirten Karcı, şunları söyledi:

"Uydu görüntülerini yer gözlem uyduları aracılığıyla elde etmekteyiz. Bu uydular yaklaşık 700 km yörünge yüksekliğinde dünyanın etrafında hareket etmektedirler. Bu uyduların en önemli özelliği sahip oldukları yeryüzüne bakan büyük bir teleskoptur.

Bu teleskop, yeryüzünden yansıyan ışınları toplayarak onları görüntüye çevirmekte ve fotoğraflama yapmaktadır.

Elde edilen bu görüntü ve fotoğraflar, bir haberleşme birimi aracılığıyla yeryüzünde bulunan bir istasyona aktarılır, daha sonra buradan elde edilen görüntüler, anlamlı hale getirilerek değişik fotoğraflar elde edilmektedir.

Bu fotoğraflar şehir planlama, tarım uygulamaları, doğal afetlerin gözlemlenmesi ve birçok amaçta kullanılmaktadır."

Yer gözlem uydularından nasıl görüntü alınır?

Yorum yapın