Makale: "Yönetişimin İnterneti Blokzincir ve Kripto Varlıklar Stratejisi"

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.

“Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası“ ana teması altındaki BRAINS2 TÜRKİYE Programları; hem akademik alanda hem de endüstriyel sektörde Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, odaklandığı teknolojilerde hangi alanların geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve ilgili Millî Sektörler ile bu büyümeden elde edecekleri avantajların neler olabileceğini irdelemektedir. BRAINS² TÜRKİYE odağındaki yeni ekosistemler; rekabetini henüz olgunlaştırmamış ve sayısız yeni fırsat barındıran dev pazarlar oluşturarak, KOBİ’lerden ana yüklenici ve teknoloji firmalarına kadar birçok alanda yeni pazarlar ile her geçen yıl on milyarca dolar büyümekte, çok sayıda yeni teknolojik gelişme ve özel sektör girişimi ile büyümesini sürdürmektedir. BRAINS² TÜRKİYE odak programlarında, en makul umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve kamu sektörünün etkinliğini artırmak için kullanılmayan ilgili potansiyeli keşfetmeyi hedefleyen çalışmalar gerçekleştikçe çerçevesi ve ölçek büyüklüğü ortaya çıkan ilgili Millî Sektörler; Ülke’nin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin refahı üzerinde en güçlü etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini almaktadır. BRAINS2 TÜRKİYE kapsamında, ikinci uygulama programı Yıkıcı İnovasyon Blokzincir Teknolojisi “Yönetişimin İnterneti (Blokzincir) ve Kripto Varlıklar Stratejisi“ teması ile gerçekleştirilecektir.

Blokzincir

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para kullanımının artması ile altyapısındaki Blokzincir teknolojisi de ilgi alanı haline gelmekte, bu teknolojinin diğer alanlarda da giderek daha fazla yer aldığı gözlenmektedir. Bu doğrultuda Blokzincir kullanım alanları üç kategoride değerlendirilmektedir:
Paranın İnterneti (Blokzincir 1,0), Sözleşmelerin İnterneti (Blokzincir 2,0) ve zirve noktası olan Yönetişimin İnterneti (Blokzincir 3,0).

Genel Amaçlı Teknoloji Bağlamında Yönetişimin İnterneti

Blokzincir; genelde en popüler uygulaması olan kripto paralar (Paranın İnterneti) üzerinden tarif edilse de, “Yönetişimin İnterneti“ olarak tanımlanan Blokzincir uygulamalarının, başta Akıllı Şehirler özelinde olmak üzere, tüm uygarlığımız üzerinde önemli etkisi olması beklenmektedir.

Bu doğrultuda, 2020 yılında Enterprise Information Management dergisinde de yer alan “Blockchain platform teknolojilerine dayalı inovasyon sistemlerini demokratikleştirme“ çalışmamızda, Blokzincir’in tıpkı internet, elektrik, otomotiv, nanoteknoloji vb. teknolojiler gibi, “Genel Amaçlı Teknoloji“ potansiyeli taşıdığı ortaya konmuştur.

Tipik olarak bir Genel Amaçlı Teknoloji, büyüme, üretkenlik ve inovasyon dönemlerinin tamamını yönlendirirken, sadece ekonomi değil, toplum üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin bir Genel Amaçlı Teknoloji olarak buhar makinesinin ortaya çıkması, genel olarak ulaşımı değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda insanların yaşam biçimini de, kırsal nüfusu kentsel alanlara taşımak suretiyle, radikal bir şekilde değiştirmiştir. Özellikle, Blokzincir yıkıcı bir yönetişim inovasyonu olarak etkileri dikkate alındığında, inovasyonun sadece teknoloji tabanlı inovasyonları kapsamadığını, aynı zamanda süreç ve yönetişimsel inovasyonları da kapsadığı ortaya konmuştur.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Yönetişimin İnterneti Blokzincir ve Kripto Varlıklar Stratejisi

Kaynak: TASAM

Yorum yapın